Protectia datelor în sistemul de curierat Smart Curier

In calitate de furnizor de servicii de curierat, Smart Curier, a introdus și păstrează cele mai înalte standarde profesionale, legale și etice.

Smart Curier procesează următoarele date ale persoanelor vizate: expeditorii de colete, expedierile, inclusiv detaliile conținutului și informațiile de livrare, destinatarii coletelor.

Pe lângă informațiile privind adresele, datele de comunicare și numele persoanelor de contact, acestea includ, de asemenea, informații legale și de facturare relevante pentru expedierile individuale. Conținutul trimiterilor devine cunoscut doar în cazul cerințelor vamale sau dacă este necesar să se deschidă coletul în absența informațiilor externe necesare pentru identificarea destinatarului în conformitate cu Legea privind serviciile poștale. Perioada de păstrare a acestor date se bazează în primul rând pe diverse cerințe juridice și organizaționale.

Smart Curier nu transmite datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care transferul duce la îndeplinirea scopului contractului, persoanele în cauză și-au dat acordul sau există o obligație legală de a transmite date.

Smart Curier ia măsurile de precauție tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate. Datele sunt protejate cu atenție împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului sau dezvăluirii neautorizate.